GEO.XMC.PL – Planeta Ziemia

„Geo” po polsku oznacza „ziemia”, „karto” to „mapa”, a „grafo” to „pismo” lub „rysunek”.

Planeta Ziemia to trzecia od Słońca i jedyna zamieszkana planeta w Układzie Słonecznym. Ziemia jest kulistym ciałem niebieskim, którego powierzchnia pokryta jest w 71% wodą. Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu, tlenu i innych gazów, które utrzymują warunki odpowiednie dla życia na jej powierzchni.

Na Ziemi znajduje się wiele różnorodnych ekosystemów i zasobów naturalnych, które są niezbędne dla przetrwania ludzi i innych organizmów. Jednak ludzka działalność, w tym w szczególności przemysł, rolnictwo i urbanizacja, ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zagraża równowadze ekologicznej planety.

Dlatego ważne jest, aby działać w sposób odpowiedzialny i dbać o Ziemię, by zapewnić jej trwałe i zrównoważone funkcjonowanie dla przyszłych pokoleń.
*** Czytelnia ***

 • Zasoby litosfery

  Zasoby litosfery

  Czerpanie użytków z wewnętrznej budowy litosfery nieuchronnie prowadzi do zużywania zasobów mineralnych i zajmowania znacznych powierzchni gruntu. Pośrednio górnictwo powoduje uruchomienie licznych procesów degradacji wszystkich elementów środowiska, zarówno na etapie eksploatacji złoża, jak i przetwórstwa kopalin, ich wykorzystania gospodarczego oraz składowania odpadów. Eksplozja demograficzna wymusza stały wzrost zapotrzebowania na zaso­by litosfery. Zasoby te powstają zazwyczaj…

  Czytaj dalej…

 • Struktura Gleb

  Struktura Gleb

  Gleba to zewnętrzna część litosfery, tworzy się w wyniku długotrwałego procesu glebotwórczego. Składa się z części mineralnych, organicznych oraz niewielkich ilości wody i tlenu. Ogólnie można je podzielić na: strefowe i a-strefowe. Powstała w wyniku wietrzenia skal pod wpływem czynników abiotycznych (klimatycznych), a także dzięki działalności glebotwórczej świata organicznego- mikroorganizmów glebowych, roślin i zwierząt, w…

  Czytaj dalej…