Planeta Ziemia Geodezja Kartografia Litosfera

GEO.XMC.PL – Planeta Ziemia

„Geo” po polsku oznacza „ziemia”, „karto” to „mapa”, a „grafo” to „pismo” lub „rysunek”.

Planeta Ziemia to trzecia od Słońca i jedyna zamieszkana planeta w Układzie Słonecznym. Ziemia jest kulistym ciałem niebieskim, którego powierzchnia pokryta jest w 71% wodą. Atmosfera Ziemi składa się głównie z azotu, tlenu i innych gazów, które utrzymują warunki odpowiednie dla życia na jej powierzchni.

Na Ziemi znajduje się wiele różnorodnych ekosystemów i zasobów naturalnych, które są niezbędne dla przetrwania ludzi i innych organizmów. Jednak ludzka działalność, w tym w szczególności przemysł, rolnictwo i urbanizacja, ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zagraża równowadze ekologicznej planety.

Dlatego ważne jest, aby działać w sposób odpowiedzialny i dbać o Ziemię, by zapewnić jej trwałe i zrównoważone funkcjonowanie dla przyszłych pokoleń.
*** Czytelnia ***

 • Geo Karto GraFO

  Geo Karto GraFO

  W razie konieczności wywłaszczenia nieruchomości mapa do opracowania planu realizacyjnego powinna zawierać również przebieg granic nieruchomości. Do tej mapy powinien być dołączony wykaz jej właścicieli. Jeżeli brakuje aktualnych map w określonych wyżej skalach, a właściwe usytuowanie obiektu lub zamierzona zmiana sposobu wykorzystania terenu nie są uzależnione od zmian granic władania, to do opracowania planów realizacyjnych…

  Czytaj dalej…

 • Skale i Rozmiary MAP

  Skale i Rozmiary MAP

  Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy mapy: Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji budowlanych wykorzystuje się aktualne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno – wysokościowe, sporządzone przede wszystkim jako kopia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów. Do tych celów mogą też być użyte dwukrotne powiększenia lub pomniejszenia tych map. Do opracowania planu realizacyjnego wykorzystuje…

  Czytaj dalej…

 • Podział Map i Terytorii

  Podział Map i Terytorii

  Mapy dzielimy według: Ze względu na skalę, w jakiej wykonana jest mapa, wyróżniamy mapy: Do ustalenia miejsca realizacji inwestycji budowlanych wykorzystuje się aktualne mapy sytuacyjne lub sytuacyjno – wysokościowe, sporządzone przede wszystkim jako kopia mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów. Do tych celów mogą też być użyte dwukrotne powiększenia lub pomniejszenia tych map.

  Czytaj dalej…

 • Mapy Definicja

  Mapy Definicja

  Mapa – (łc. mappa serweta, obrus) rzut na płaszczyznę odpowiednio pomniejszonej powierzchni Ziemi lub jej wycinka wg ściśle określonych zasad odwzorowywania, z użyciem umownych znaków graficznych i generalizowaniem obrazu. To graficzne przedstawienie na płaszczyźnie wybranych cech powierzchni Ziemi oraz zjawisk przyrodniczych i społecznych. Cechy mapy: Elementy mapy:

  Czytaj dalej…

 • Zadania Kartografii

  Zadania Kartografii

  W ujęciu zadaniowo–czynnościowym zadania geodezji i kartografii polegają na : Mnogość i różnorodność informacji o środowisku geograficznym wymaga takiego ich przedstawienia, aby istniała możliwość poprawnego odczytania i interpretacji tych informacji. Taką możliwość dają przede wszystkim metody kartograficzne, czyli mapy. Przetworzone modele rzeczywistości geograficznej w postaci map, stanowią więc podstawowe źródła informacji o terenie i wybranych…

  Czytaj dalej…

 • Kartografia Znaczenie

  Kartografia Znaczenie

  Kartografia –(łc. charta ‘papier’ + gr. gráphein ‘pisać’) geogr., poligr. nauka zajmująca się mapami, ich sporządzaniem, drukiem i wykorzystaniem. To nauka o metodach sporządzania, powielania i  zastosowaniu map. Definicja Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego z 1964 podaje, że jest to nie tylko nauka i technologia, ale też sztuka sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów naukowych, a także dzieł sztuki. Początki kartografii sięgają…

  Czytaj dalej…

 • Realizacja Planu GEO

  Realizacja Planu GEO

  Geodezyjne opracowanie realizowanego planu zagospodarowania terenu, na którym zamierzone jest wykonanie inwestycji budowlanych w dalszej części zwanego planem realizacyjnym, polega na obliczeniu i podaniu na mapie elementów geodezyjnych niezbędnych do wyznaczenia w terenie usytuowania poziomego i pionowego realizowanych obiektów budowlanych. Do opracowywania geodezyjnego i wyznaczania w terenie planu realizacyjnego ulicy materiałami wyjściowymi są: Na mapę…

  Czytaj dalej…

 • Plany Geodezyjne

  Plany Geodezyjne

  Do zakresu geodezji ogólnej należą więc przede wszystkim czynności pomiarowe związane z opracowywaniem map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych z lokalizacją i utrwaleniem w terenie głównych osi budowli oraz poziomu ich “zera hera”. Doniosłą rolę w koordynacji przestrzennej obiektów inżynierskich ma geodezja miejska stanowiąca część geodezji gospodarczej, która obejmuje geodezyjne opracowanie i wyznaczanie w…

  Czytaj dalej…