kartografia

Kartografia Znaczenie

Kartografia –(łc. charta ‘papier’ + gr. gráphein ‘pisać’) geogr., poligr. nauka zajmująca się mapami, ich sporządzaniem, drukiem i wykorzystaniem. To nauka o metodach sporządzania, powielania i  zastosowaniu map. Definicja Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego z 1964 podaje, że jest to nie tylko nauka i technologia, ale też sztuka sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów naukowych, a także dzieł sztuki. Początki kartografii sięgają II w. n.e., kiedy to Klaudiusz Ptolemeusz stwierdził, że zadaniem nauk geograficznych jest kartograficzne przedstawienie Ziemi. W 2. poł. XVIII i w XIX w. kartografię traktowano jako dział geodezji i dopiero z początku XX w. wykształciła się jako samodzielna nauka.

Kartografia praca

Podstawowe funkcje i zadania geodezji i kartografii jako dyscypliny naukowej, ale także jako ważnej dziedziny działalności inżynierskiej w ujęciu systematycznym, polegają na:

  1. Badaniu procesów geodynamicznych w aspekcie stabilności podstawowych i lokalnych sieci geodezyjnych, wykorzystanych do badań kształtu i rozmiarów Ziemi, a także wykorzystanych dla potrzeb geodezji ogólnej (inżynierskiej) i inżynierii środowiska.
  2. Utrzymania i doskonalenia ładu przestrzennego przez racjonalne systemy informacji przestrzennej oraz prace geodezyjne i kartograficzne na rzecz inżynierii i ochrony środowiska.
  3. Praktycznym użytkownikiem metod geodezyjnych i kartograficznych przy rozwiązywaniu bieżących zadań inżynierskich, a także w określonym zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem aspektów prawnych i finansowych.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *