Plany Geodezyjne - geo.xmc.pl

Geodeta niwelator

Plany Geodezyjne

Do zakresu geodezji ogólnej należą więc przede wszystkim czynności pomiarowe związane z opracowywaniem map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych z lokalizacją i utrwaleniem w terenie głównych osi budowli oraz poziomu ich “zera hera”.

Geodeta niwelator

Doniosłą rolę w koordynacji przestrzennej obiektów inżynierskich ma geodezja miejska stanowiąca część geodezji gospodarczej, która obejmuje geodezyjne opracowanie i wyznaczanie w terenie:

szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego,
planów realizacyjnych budownictwa ogólnego
planów realizacyjnych budownictwa komunalnego: zakładów wytwórczych i składowania, zakładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków,
planów realizacyjnych urządzeń podziemnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przewodów kablowych,
planów realizacyjnych miejskich obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, krótkich tuneli, przejść podziemnych i przepustów, planów realizacyjnych urządzenia terenów przeznaczonych pod rekreację.

Przy geodezyjnym opracowaniu i wyznaczeniu w terenie planów szczegółowych i planów realizacyjnych mają zastosowanie ogólne zasady podane w Powszechnych przepisach o pomiarach kraju.

Geodezyjne opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego planem szczegółowym polega na obliczeniu i podaniu na mapie elementów geodezyjnych niezbędnych do wyznaczania tego planu w terenie.

Opracowanie to obejmuje:
sieci ulic, przejść i dojazdów oraz placów,
linie rozgraniczające teren o różnym przeznaczeniu,
linie zabudowy.

Opracowanie geodezyjne sieci ulic, przejść i dojazdów polega w zasadzie na opracowaniu ich osi, którymi są linie środkowe między liniami rozgraniczającymi.
Jeśli profil poprzeczny ulicy o pojedynczej jezdni jest symetryczny, oś takiej ulicy pokrywa się z osią jej jezdni.

Zamiast osi ulicy może być opracowana oś jezdni w przypadku gdy:
ulica (arteria) ma dwie jezdnie,
linie rozgraniczające ulicę są nieregularne (np.: przy przeprowadzaniu nowych arterii przez tereny zainwestowane, powodujące konieczność adaptacji istniejących budynków),
profil poprzeczny ulicy nie został ustalony w sposób ostateczny.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *