Architekt stół

Geodezja Jako Nauka

Geodezja >> jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Pojęcie geodezja, wprowadzone przez Arystotelesa, pochodzi od greckich wyrazów γ η – ziemia oraz δαίνυμi (czas przyszły – δαίσω ) – dzielić. Stąd dosłownie termin geodezja oznaczałby podział ziemi. W rzeczywistości pojęcie geodezja zarówno w starożytności, jak i obecnie określa w najogólniejszym ujęciu naukę i technikę, zajmującą się pomiarami i badaniami rozmiarów i kształtu powierzchni kuli ziemskiej lub jej części oraz zastosowaniem pomiarów i ich wyników do rozwiązywania zagadnień projektowych i badawczych w poszczególnych dziedzinach techniki i inwestycji inżynieryjno-budowlanych.

Architekt stół

W pracach geodezyjnych można wyodrębnić dwa zasadnicze rodzaje pomiarów:

1. Poziome (sytuacyjne) – zadaniem ich jest wyznaczanie położenia rzutu ortogonalnego punktów powierzchni ziemi na powierzchnię (płaszczyznę)odniesienia.

2. Pionowe, czyli wysokościowe (niwelacja) – zajmują się określaniem odległości tych punktów od powierzchni (płaszczyzny)odniesienia.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *